V současné době převažuje zavedená výroba spojovacího materiálu.
Novým výrobním programem se firma zaměřila na výrobu nerezových výlisků, především mřížek a podlahových vpustí.

narážecí matice do dřeva
svorky
nerezové mřížky do podlahových vpustí

nerezové větrací mřížkyby: pichal.com